Public Relations News Website

امروز

دوشنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۱

دکتر احمد علیجانپور طی حکمی دکتر بهمن رضایی را به سمت "معاون آموزشی و پژوهشی پردیس بین الملل و سرپرست امور دانشجویان خارجی دانشگاه ارومیه" منصوب نمود. 

دکتر بهمن رضایی معاون جدید آموزشی و پژوهشی پردیس بین الملل

و سرپرست امور دانشجویان خارجی دانشگاه ارومیه

در قسمتی از این حکم آمده است:

«انتظار می‌رود با استعانت از خداوند متعال نسبت به گسترش کمی و کیفی فعالیت های دانشگاه در خصوص جذب و آموزش دانشجویان خارجی، با تشریک مساعی مدیر محترم دفتر روابط بین الملل و رییس محترم پردیس بین الملل دانشگاه اهتمام ویژه داشته باشید.»

همچنین دکتر علیجانپور طی نامه ای جداگانه از زحمات دکتر توکمه چی سرپرست سابق امور دانشجویان خارجی دانشگاه ارومیه نیز تقدیر و تشکر کرد. 

چند رسانه ای

واکسیناسیون دانشجویان شهرستان ارومیه در دانشگاه ارومیه (+ گزارش تصویری)

4 روز، میزبانی داشگاه ارومیه از داوطلبان آزمون سراسری

گلهای بهاری زینت بخش دانشگاه ارومیه (گزارش تصویری)

دانشگاه اروميه در رسانه ها

تماس با ما

تماس با ما

آدرس : استان آذربايجان غربي - اروميه

کيلومتر 11 جاده سرو - دانشگاه اروميه

شماره تلفنخانه : 43-32752741-044

کدپستي : 5756151818

صندوق پستي : 165

پست الکترونيکي : publicrelation@urmia.ac.ir