آخرین اخبار

اطلاعیه: واگذاری تاسیسات دانشگاه به بخش خصوصی از طریق مناقصه عمومی

برای مشاهده کامل اطلاعیه بر روی کلمات آگهی، شرایط و مصالح مصرفی کلیک نمایید.