آخرین اخبار

تدریس آشنایی با زبان ترکی آذری در دانشگاه ارومیه

واحد درسی آشنایی با زبان ترکی آذری از ترم آینده در دانشگاه ارومیه تدریس  می شود

ماده درسی زبان و ادبیات ترکی دو واحد بوده و در قالب دروس عمومی و اختیاری برای دانشجویان رشته های مختلف این دانشگاه از مهر ماه سال تحصیلی 97-96  ارائه می شود.

این واحد درسی بر اساس مصوبات هفتمین جلسه کمیسیون اقوام، فرق و مذاهب استان و سپس در هیات ممیزه دانشگاه به تصویب رسیده  و سرفصل دروس مربوطه نیز تعیین گردیده است و از این پس در دانشگاه تدریس می شود.

تدریس این واحد درسی در راستای سیاست های دولت و مسئولان دانشگاه برای حمایت از زبان و ادبیات ترکی در منطقه انجام می شود.