آخرین اخبار

به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی و با همکاری کانون ایرانگردی دانشگاه ارومیه حدود ۵۰ نفر از دانشجویان پسر این دانشگاه، در روز پنجشنبه ۱۲ اردیبهشت ماه ۹۸ از جاذبه های طبیعی و گردشگری شهرستان سردشت بازدید کردند.

بازدید از طبیعت زیبا و بکر آبشار شلماش و صرف نهار در حاشیه رودخانه، گشت در سواحل دریاچه سد سردشت و بازدید از چشمه آب معدنی گراوان از برنامه های این تور یکروزه به مقصد شهر آفتاب بود.