آخرین اخبار

همکاران عزیز دانشگاه ارومیه!

کشور عزیزمان در شرایط حساسی قرار گرفته است. تحریم نفت و کاهش منابع درآمدی، تمام اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داده و دانشگاه ها نیز که به بودجه دولتی وابسته هستند از تحریم متاثر شده اند. در این شرایط خاص دو مسئولیت سنگین متوجه دانشگاه ها   می باشد:

 1- مسئولیت اجتماعی. 

مراکز علمی بایستی بیش از گذشته، با درگیر کردن خود با مشکلات صنعت و دیگر شئون جامعه و ایفای جدی تر نقش اجتماعی، باعث ارتقا عملی صنعت و دانشگاه گردند.

2- مسئولیت در داخل دانشگاه. 

دانشگاه و همکاران دانشگاهی،باید خود را با شرایط جدید تطبیق داده و با صرفه جویی و استفاده بهینه از امکانات موجود و درآمد زایی، موجبات تداوم حیات علمی و پژوهشی را فراهم سازند.

 

 دانشگاه ارومیه با درک شرایط موجود، خود را موظف می داند برای هر دوی این مسئولیت ها برنامه ریزی نماید.

 

هیات رییسه دانشگاه ارومیه

_____________________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:3006  این هفته:35715  این ماه:127294  امسال:1441643