آخرین اخبار

اطلاعیه کمک به زلزله زدگان

ضمن اظهار همدردی با بازماندگان زلزله اخیر در استان آذربایجان شرقی به استحضار همکاران محترم دانشگاه می رساند که حساب شماره 

۰۱۱۱۵۳۴۲۵۱۰۰۳

که جهت جمع آوری کمک های نقدی به هم وطنان آسیب دیده کرمانشاه به نام احمد علیجانپور و سجاد گلشن نواز افتتاح گردیده بود، تاکنون فعال و دایر می باشد. بنابراین دانشگاهیان عزیز در صورت تمایل، کمک های نقدی خود را به حساب فوق الذکر واریز نمایند تا جهت بازسازی تعدادی از منازل تخریب شده روستایی برنامه ریزی و اقدام شود.

قابل ذکر است که از محل کمک های نقدی جمع آوری شده قبلی، یک باب مدرسه ابتدایی در استان کرمانشاه احداث و همچنین به سیل زدگان استان لرستان نیز کمک شده است.

 ضمنا برای مشاهده خبر مشارکت همکاران و اساتید دانشگاه ارومیه در بازسازی مناطق زلزله زده کرمانشاه را اینجا را کلیک کنید.