آخرین اخبار

اطلاعیه عدم ارائه خدمات حضوری آموزشی در دانشگاه ارومیه 

با توجه به ادامه اجرای قانون فاصله گذاری اجتماعی، تا آخر هفته جاری، معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارومیه از ارائه هرگونه خدمات آموزشی معذور می باشد.

 

معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارومیه